smichno@gmail.com

+48 693 579 226

Ewidencja gruntów i budynków

Mapy do celów prawnych
• Podziały nieruchomości
• Wyłączenia z produkcji rolnej
• Wznowienia granic, wyznaczanie punktów granicznych
Ustalanie granic