smichno@gmail.com

+48 693 579 226

Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa

pomiary realizacyjne dróg , mostów, wiaduktów, obiektów kubaturowych
pomiary inwentaryzacyjne dróg , mostów, wiaduktów, obiektów kubaturowych
badanie pionowości obiektów wysmukłych
badanie przemieszczeń i odkształceń
monitoring osiadania obiektów budowlanych
pomiary mas ziemnych, obliczenia i ich bilans
pomiary geometrii konstrukcji stalowych
kalibracja terenu oraz ustawienie bazy GPS do spycharki Trimble
wykonanie modelu 3D do spycharki oraz równiarki (pliki svd, svl)
pomiary geodezyjne innych obiektów inżynieryjno - przemysłowych