smichno@gmail.com

+48 693 579 226

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Aktualizacje mapy zasadniczej (opracowanie map do celów projektowych)
Pomiary realizacyjne ( tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, budowli itp.)
Pomiary inwentaryzacyjne ( sieci uzbrojenia terenu, obiektów budowlanych itp.)